Cacao sữa tươi trân châu đường đen

61000 VND

100% cacao tự nhiên, kết hợp sữa tươi nguyên chất cùng trân châu đường đen nấu theo công thức bí truyền    

Size:
M L