Trà sữa trân châu YiFang

51000 VND

Trân châu thơm mềm, truyền thống tạo nên sức hút đặc biệt của trà sữa chân trâu Yifang.

Size:
M L