Trà xanh Pouchong

39000 VND

Pouchong là loại trà lên men nhẹ, vì chỉ lên men nhẹ nên rõ vị chát hơn trà Olong thông thường

Size:
M L