Trân châu đường đen Yifang

16000 VND

Màu đường đen bắt mắt, có vị thơm mềm, ngọt đậm

Size:
M L